ข้อมูลต้นทุน
กระทรวงสาธารณสุข (2557)
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
หน้าหลัก
นำเข้า/ตรวจสอบข้อมูลExpand นำเข้า/ตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลวิเคราะห์Expand ข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลแผนเงิน/ยา/สินทรัพย์Expand ข้อมูลแผนเงิน/ยา/สินทรัพย์
Download ข้อมูล
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
Download Excel Template 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 หน่วยบริการสามารถ ตรวจสอบคะแนน Unitcost56 ได้แล้ว  ที่ เมนู  ข้อมูลวิเคราะห์ >> ดึงข้อมูลต้นทุนวิเคราะห์ >> เลือก ปี 2556

 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost หน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 Download

 ด่วน!! เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost หน่วยบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557  Download โครงการอบรม Download แบบตอบรับ Download 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2557 ดังนี้

นนทบุรี,สิงห์บุรี,นครปฐม,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,ฉะเชิงเทรา,ร้อยเอ็ด,สุรินทร์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2557 ดังนี้ 

สมุทรสงครม,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,นครศรีธรรมราช 

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมอบรม ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2557 ดังนี้ 

กระบี่,พังงา,สุราษฏ์ธานี,ตรัง,พัทลุง,สตูล,นราธิวาส 

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมอบรม ใบจองห้องพัก

 ด่วนที่สุด// ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข Download และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด Download รายชื่อผู้ประสาน  Download  เรื่อง ขอให้เร่งรัดการส่งข้อมูลต้นทุนบริการปี 2557 

 แจ้ง  สำหรับหน่วยงานที่ส่งข้อมูล Unitcost  ( Costproject // Data )   ไม่ได้ ให้ส่งผ่าน ftp  ตามรายละเอียดและคู่มือการใช้งาน  >>>  DownloaD       ติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาได้ที่   02 590 2406    email:  higmoph@gmail.com

 โปรแกรมที่ใช้ในการทำต้นทุนบริการ Costproject กับ Data เท่านั้น  ยกเลิกการใช้ Rowdata

 ด่วน // ขอให้หน่วยบริการเร่งดำเนินการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost ปี 2557 โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2556 และกำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตามหนังสือที่ สธ 0209.02/ว130 Download รายชื่อผู้ประสานงานการจัดทำต้นทุนบริการ Download

 ขอให้หน่วยบริการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลต้นทุนบริการ Unitcost ปี56 หนังสือแจ้งกำลังดำเนินการ

 เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน กลุ่มประกันสุขภาพ ขอแจ้งเว็บไซต์หลักของกลุ่มประกันสุขภาพ คือ www.higthai.org ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประกันสุขภาพ และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น  แรงงานต่างด้าว, บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ,การเงินการคลังได้ และ ข้อมูลต้นทุน (Unitcost)

 ด่วน ขอให้จังหวัดดังต่อไปนี้ยืนยันจำนวนเตียง Download

 ด่วนที่สุด 5 ส.ค.56 เรื่อง การติดตามการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost ของหน่วยบริการ แจ้งถึงสสจ.ที่ สธ 0209.02/ว417 Download 

แจ้งผู้ตรวจฯที่ สธ 0209.02/ว416 Download เอกสารแนบ1 Download เอกสารแนบ2 Download

หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ Unit Cost 2555 และผลคะแนนคุณภาพข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการได้แล้ว หากหน่วยบริการต้องการดำเนินการแก้ไขข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556    คู่มือการดาวน์โหลด  หากมีปัญหาสงสัยติดต่อสอบถาม  รายชื่อผู้ประสาน 

 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการศึกษาพัฒนาจัดทำต้นทุนบริการ unitcost สำหรับหน่วยระยะบริการที่ 2 ระหว่างรุ่นที่ 1-4 (ยกเว้นผู้สังเกตการณ์)ที่ยังไม่ได้รับกระเป๋า ขอให้มารับหรือส่งตัวแทนมารับที่กลุ่มประกันสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 4 

 ประกาศ  กลุ่มประกันสุขภาพปิดรับข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ ปี 2555 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 น.  เพื่อนำข้อมูลประมวลผลและเสนอผู้บริหารต่อไป

 ข้อมูลต้นทุนจากงบทดลอง หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2555 Download

 แจ้ง  สำหรับหน่วยงานที่ส่งข้อมูล Unitcost  ( Costproject // Data // Rawdata )  ไม่ได้ ให้ส่งผ่าน ftp  ตามรายละเอียดและคู่มือการใช้งาน  >>>  DownloaD       ติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาได้ที่   02 590 2406    email:  higmoph@gmail.com

ด่วนที่สุด  ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลต้นทุนบริการปี 2555 เพื่อนำมาวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหาร ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

 เลื่อนการส่งผลการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน (3 แผน) ตามหนังสือที่ สธ 0209.03/ว213 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

  หนังสือแจ้ง นพ.สสจ. ทุกจังหวัด  เรื่อง  ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนระบบควบคุมภายใน (3 แผน )  รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2556    <<DownloaD>>

   รายชื่อผู้รับผิดชอบ  // ประสานงาน  //  ที่ปรึกษา  การจัดทำข้อมูล Unit cost   <<download>>

  หนังสือแจ้งส่งเงินสนับสนุนต้นทุนหน่วยบริการ ดังนี้

จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดระยองจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลมะการักษ์จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานีจังหวัดชัยภูมิจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุราษฏร์ธานีจังหวัดสงขลา
จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดนครสวรรค์

 สามารถดาวน์เอกสารประกอบการชุมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unitcost สำหรับหน่วยบริการ ระยะที่ 2 ได้ที่ เมนู Download ข้อมูล >ข้อมูลทั่วไป

 หนังสือแจ้ง  นพ.สสจ.ทุกจังหวัด     เรื่องติดตามความก้าวหน้าการจัดทำต้นทุนบริการ    UnitCost  ของหน่วยบริการปี 2556  

        หนังสือที่  สธ 0209.03/ว 119          สิ่งที่ส่งมาด้วย 

เครือข่ายบริการ1

เครือข่ายบริการ 2

เครื่อข่ายบริการ 3
เครือข่ายบริการ4 เครือข่ายบริการ5 เครือข่ายบริการ6
เครือข่ายบริการ7 เครือข่ายบริการ8 เครือข่ายบริการ9
เครือข่ายบริการ10 เครือข่ายบริการ11 เครือข่ายบริการ12

 

 ตัวอย่างการลงข้อมูลโปรแกรม ๓ แผน ประมาณนี้  >ตัวอย่าง<  และ ท่านสามารถ download โปรแกรมใหม่ได้

คำชี้แจง การกรอกแผนรายรับรายจ่าย >ดาวน์โหลด<

26 ก.พ. 56  หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 117 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2556 เรื่องทบทวนการจัดทำแผนสนับสนุนระบบการควบคุมภายในตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (3 แผน)  <สิ่งที่ส่งมาด้วย>

ประกาศเลื่อนกำหนดส่งข้อมูลจัดทำแผน 3 แผน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556

  เอกสารการนำเสนอ อ.อุดมศักดิ์ แสงวณิช   <ดาวน์โหลด  ตย.การเก็บข้อมูล>

 รายละเอียดการกรอกแผนงบลงทุน >ดาวน์โหลด<

1 ก.พ. 56  คู่มือการจัดทำแผน 3 แผน   << Download>> 

25 ม.ค. 56  คู่มือการศึกษาต้นทุนหน่วยบริการ  >ดาวน์โหลด<

 22 ม.ค. 56  สำหรับโรงพยาบาลที่เคยฝึกอบรม โครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost ระยะที่ 1 มาแล้ว ให้เตรียมข้อมูลในการจัดทำต้นทุน เพื่อมาฝึกปฏิบัติจริงในการอบรมตามโครงการต้นทุนฯ ระยะ 2  >Download< 

 

ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 2406  ,0 2590 1575 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

 

free tracking